CENTRÁ VČASNEJ INTERVENCIE

Včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7 rokov). Včasná intervencia kladie dôraz na: podporu optimálneho vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií členov rodiny, podporu začlenenia rodiny do spoločnosti. Tímy na pracovisku tvoria špeciálni a liečební pedagógovia, psychológovia, logopédi a sociálni pracovníci. Podľa zákona musí mať každé krajské mesto centrum intervencie. Kontaktujte centrum včasnej intervencie podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

BRATISLAVA

Adresa: Hálkova 11, 831 04 Bratislava 
Telefón: +421 944 012 234
Email: bratislava@centravi.sk 

TRNAVA

Adresa: Kancelária Centra včasnej intervencie, ul. Trhová 2, Trnava, 2. poschodie, číslo dverí 240
Telefón: +421915 874 175, +421915 920 968
Email: trnava@centravi.sk

NITRA (KLASOV)

Adresa: „KREATÍV“ , Zariadenie sociálnych služieb 951 53 Klasov
Telefón: 037 / 7883025, 0908 770 456
Email:  kosova@kreativklasov.sk

NITRA (MAŇA)

Adresa: KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Námestie M.R.Štefánika 8, 941 45 Maňa
Telefón: +421 35 659 5201; +421 35 659 5224, 0911 595 201 
Email: kamilkamana@gmail.com, dssmana@pobox.sk

TRENČÍN (SOBLAHOV)

Adresa: 646 Soblahov 913 38 Soblahov
Telefón: +421 908 300 280 
Email: trencin@centravi.sk

ŽILINA 

Adresa: Saleziánska 4, 010 01 Žilina
Telefón: +421 915 952 123 

Email: zilina@centravi.sk 

BANSKÁ BYSTRICA

Adresa: Skuteckého 30,  97401 Banská Bystrica
Telefón: +421 915 951 215

Email: bbystrica@centravi.sk 

PREŠOV

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Telefón: +421 919 031 421 
Email: presov@centravi.sk 

KOŠICE 

Adresa: Komenského 3, 040 01 Košice (prevádzka)
Poštová adresa: Jarná 3, 040 01 Košice
Telefón: +421 905 107 881 
Email: kosice@centravi.sk, simona.sima.simkova@gmail.com
Web: www.cvikosice.sk, www.centravi.sk

KOŠICE

Adresa: DOMKO, Park mládeže 3, 040 01, Košice
Telefón: +421911 142 138;  +421911 142 139; 055/600 19 25
Email: svikosice@gmail.com

Web: http://www.dsskepm.sk/index.php/kto-sme


 .